Dobrodosli v otroskem parlamentu v Gradcu!

Gradec je eno izmed redkih mest v Evropi, kjer imajo otroci moznost, da soodlocajo o dogodkih v mestu. Mesto Gradec daje dolocen znesek denarja, katerega otroci sami upravljajo in sami dolocajo njegov namen uporabe.

Ce je vas otrok star med 8 in 14 let, lahko sodeluje v otroskem parlamentu. V otroskem parlamentu v Gradcu otroci spoznavajo demokraticen potek in se na igriv nacin ucijo:

  • izraziti lastno mnenje,
  • utemeljevati,
  • skupno sprejemati odlocitve
  • in skupno iskati resitve.

Skupno dozivljamo napete in zabavne stvari:

  • volitve otroskega zupana/otroske zupanje,
  • srecanja s politiki/politicarkami ter uradniki/uradnicami
  • nacrtovanje igrisc,
  • ogled institucij, ki so povezane s projektom kot npr. ORF,
  • razne dejavnosti kot npr. plezanje, drsanje, grafiti in se mnogo vec.

Dobrodosli pri nasih srecanjih so tudi bratje, sestre ter prijatelji vasega otroka! Udelezba je brezplacna in kadar koli mozna. Ce vas ali vasega otroka zanima projekt in se zelite udeleziti srecanj, me poklicite ali mi pisite mail. Z vami se lahko pogovarjam v nemskem ali angleskem jeziku.

Kontakt: Mag.a Heidi Jursitzky
Tel.: 0660/833 666 3
E-Mail: heidi@kinderparlament.at

Otroski parlament financira mesto Gradec ter urad za mladino in druzino, drustvo Kinderbüro – Die Lobby für Menschen bis 14 pa je pristojno za izvedbo in potek projekta.

______________________________